YANDO s.c. ELEKTRYCZNE GRZEJNICTWO PRZEMYSŁOWE

OPIS DZIAŁALNOŚCI

Produkcja i sprzedaż grzałek, elektrycznych urządzeń grzejnych, komponentów i podzespołów do ich produkcji w tym druty oporowe, taśmy oporowe, koszulki izolacyjne, przewody i kable odporne na wysokie temperatury, ceramika techniczna wysokotemperaturowa, kleje wysokotemperaturowe, ceratka teflonowa i inne podobne produkty związane z elektrycznym grzejnictwem przemysłowym